Tổng Hợp Link Tải Windows Và Ghost Win Mới Nhất 2021

Giới thiệu AE Tổng Hợp Link Tải Windows Và Ghost Win Mới Nhất 2021

Mật khẩu giải nén: 21AK22 (nếu có)

Windows 11
Phiên bảnGoogleFshare
Windows 11 21H2 Home/Pro/Edu64 bit64 bit
Windows 10 21H1 Home/Edu/Pro32 bit & 64 bit32 bit & 64 bit
Windows 10 20H2 Home/Edu/Pro32 bit & 64 bit32 bit & 64 bit
Windows 10 1909 Home/Edu/Pro32 bit & 64 bit32 bit & 64 bit
Windows 10 1809 LTSC 201932 bit & 64 bit32 bit & 64 bit
Windows 10 1607 LTSB 201632 bit & 64 bit32 bit & 64 bit
Windows 8.1 AIO 07/202132 bit & 64 bit32 bit & 64 bit
Windows 8.1 Home/Pro32 bit & 64 bit32 bit & 64 bit
Windows 7 AIO 09/202132 bit & 64 bit32 bit & 64 bit
Windows 7 Pro/Ulti USB 3.032 bit & 64 bit32 bit & 64 bit
Windows 7 Ultimate32 bit & 64 bit32 bit & 64 bit
Windows XP Professional32 bit & 64 bit32 bit & 64 bit
Ghost Win 11 Pro 21H2 Full Soft v4.064 bit & UEFI64 bit & UEFI
Ghost Win 11 Pro 21H2 No Soft v4.064 bit & UEFI64 bit & UEFI
Ghost Win 10 Pro 21H1 Full Soft v8.032 & 64 & UEFI32 & 64 & UEFI
Ghost Win 10 Pro 21H1 No Soft v8.032 & 64 & UEFI32 & 64 & UEFI
Ghost Win 10 LTSC 1809 Full Soft v5.032 & 64 & UEFI32 & 64 & UEFI
Ghost Win 10 LTSC 1809 No Soft v5.032 & 64 & UEFI32 & 64 & UEFI
Ghost Win 10 LTSB 1607 Full Soft v1.032 & 64 & UEFI32 & 64 & UEFI
Ghost Win 10 LTSB 1607 No Soft v1.032 & 64 & UEFI32 & 64 & UEFI
Ghost Win 8.1 Pro Full Soft v1.032 & 64 & UEFI32 & 64 & UEFI
Ghost Win 7 Pro Full Soft Full Driver v1.032 & 64 & UEFI32 & 64 & UEFI
Ghost Win 7 Pro No Soft Full Driver v1.032 & 64 & UEFI32 & 64 & UEFI
Ghost Win 7 Ulti Full Soft Full Driver v4.032 & 64 & UEFI32 & 64 & UEFI
Ghost Win 7 Ulti No Soft Full Driver v4.032 & 64 & UEFI32 & 64 & UEFI
Ghost Win 7 Ulti Full Soft USB 3.0 v1.032 & 64 & UEFI32 & 64 & UEFI
Ghost Win 7 Ulti No Soft USB 3.0 v1.032 & 64 & UEFI32 & 64 & UEFI
Ghost Win 7 Ulti Full Soft No Driver v1.032 & 64 & UEFI32 & 64 & UEFI
Ghost Win 7 Ulti No Soft No Driver v1.032 & 64 & UEFI32 & 64 & UEFI
Ghost Win XP Pro Full Soft Full Driver v2.032 bit32 bit

Lưu ý:

  • Nếu gặp lỗi khi tải từ link Google vui lòng tham khảo bài viết này để sữa lỗi nha.
  • Nếu link OneDrive lỗi không tìm thấy tập tin, bạn chịu khó load lại link từ 21AK22 nha !
  • Nếu tải từ link Fshare quá chậm thì mua Point Fshare rồi đổi VIP để tải nhanh hơn

Những phần mềm cần thiết sau khi cài Windows

Nguồn: 21AK22

it thế giới

Tôi yêu thích tự do, thích xây cuộc đời bằng tài năng tôi! Tôi yêu thích công nghệ, yêu thích du lịch và IT Thế Giới

Related post