Chính sách bảo mật

1.IT THẾ GIỚI là ai?

Hi các bạn trẻ và những bạn đã hơn trẻ 1 chút. Xin được giới thiệu với các bạn, thành viên của itthegioi.com bao gồm 1 Admin chính và 2 bạn Creator cũng là sinh viên trường đại học IT. 

2.IT THẾ GIỚI làm gì?

Website itthegioi.com là website chuyên chia sẻ, hướng dẫn sử dụng, tải phần mềm máy tính. Chúng tôi không chiệu trách nhiệm về thiệt hại nào khi các bạn tải phần mềm hoặc thuốc và it thế giới cũng không khuyến khích làm điều đó. Chúng tôi cũng ưu tiên về mua bản quyền để ủng hộ tác giả và thể hiện văn minh của mình (nếu có điều kiện).  

3.Bình luận

Khi các bạn truy cập để lại bình luận trên trang web, itthegioi.com thu thập dữ liệu được hiển thị trong biểu mẫu bình luận và cũng là địa chỉ IP của người truy cập và chuỗi user agent của người dùng trình duyệt để giúp phát hiện spam, hẳn nhiên itthegioi.com sẽ không dùng các email này để spam hay với mưu đồ bất chính hoặc vi phạm pháp luật nào. 

4.Mục đích thu thập thông tin cá nhân

Việc thu thập dữ liệu bao gồm: email, điện thoại, tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập, địa chỉ của Khách hàng. Đây là các thông tin mà it thế giới cần Khách hàng cung cấp bắt buộc khi đăng ký sử dụng dịch vụ và để it thế giới liên hệ xác nhận khi Khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ trên website nhằm đảm bảo quyền lợi cho cho người tiêu dùng.

Khi bạn đăng nhập, chúng tôi sẽ thiết lập một vài cookie để lưu thông tin đăng nhập và lựa chọn hiển thị. Thông tin đăng nhập gần nhất lưu trong hai ngày, và lựa chọn hiển thị gần nhất lưu trong một năm. Nếu bạn chọn “Nhớ tôi”, thông tin đăng nhập sẽ được lưu trong hai tuần. Nếu bạn thoát tài khoản, thông tin cookie đăng nhập sẽ bị xoá.

5.Bảo mật thông tin khách hàng

itthegioi.com luôn đề cao yếu tố tự do và tôn trọng quyền riêng tư, nên tất cả các thông tin của người dùng sẽ không bao giờ chia sẻ hoặc thu thập thông tin trái với đạo đức con người và vi phạm pháp luật.

Việc bạn tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi sẽ được coi là sự chấp nhận các thông lệ của chúng tôi về quyền riêng tư và thông tin cá nhân. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về cách chúng tôi xử lý dữ liệu người dùng và thông tin cá nhân, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại email: itthegioi.sp@gmail.com